Služby 2019-04-05T09:50:15+00:00

PROJEKTY ELEKTROINSTALACE A DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

Vždy s profesionálním přístupem

 • Projektová dokumentace pro stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Realizační dokumentace stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení
 • Projekty elektroinstalace pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy a průmyslové stavby
 • Projekty slaboproudých rozvodů
 • Projekty hromosvodů
 • Projekty vrchního i kabelového vedení NN
 • Projekty přípojek NN
 • Inženýring
 • Autorský dozor
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ

Vždy s profesionálním přístupem

Rekonstrukcí ušetříte za náklady a získáte vyšší intenzitu osvětlení. Díky efektivní regulaci můžete snadno reagovat na okamžité potřeby uživatelů. Modernizací osvětlení s využitím úsporných světelných zdrojů si zajistíte i nižší náklady na údržbu.

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

SVÍTIDLA

Vždy s profesionálním přístupem

Komplexní řešení osvětlení dle požadavků zákazníka (administrativní budovy, školské objekty, drobné provozovny, obchodní centra, rezidenční projekty, sportovní a multifunkční arény, průmyslové a logistické areály, historické a kulturní budovy).

 • Úsporné LED osvětlení
 • Průmyslové osvětlení
 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení
 • Architektonické osvětlení

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Vždy s profesionálním přístupem

Řešení na míru jsou pro nás někdy technickou a konstrukční výzvou. Naši klienti však naše nápady oceňují, protože jim dodáváme chytrá řešení a zároveň šetříme náklady. Jsme připraveni i na Vaše výzvy.

 • Chytrá individuální řešení

 • Vyrábíme např. atypické konstrukce či speciální technická provedení

 • Zajišťujeme inženýring

REALIZACE ELEKTRO

Vždy s profesionálním přístupem

Dobrý projekt je základem, ale až při realizaci se ukáže kvalita firmy. My přistupujeme ke všem našim zákazníkům profesionálně bez ohledu na to, jestli se jedná o nadnárodní firmu, státní instituci nebo živnostníka.

 • Realizujeme na klíč
 • Od malého kadeřnictví, nebo ordinace po velké elektromontážní práce ve školách, výrobních podnicích

OSVĚTLENÍ

Vždy s profesionálním přístupem

Měření intenzity denního, umělého a nouzového osvětlení dle ČSN EN 360011 včetně souvisejících činností

 • měření intenzity denního a umělého osvětlení na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

 • měření intenzity denního a umělého osvětlení na základě požadavku KHS v rámci běžného hygienického dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 298/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výpočty intenzity denního, umělého a nouzového osvětlení a související činnosti

 • zpracování výpočtů denního, umělého a sdruženého osvětlení dle požadavku nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle ČSN EN 12 464-1, ČSN EN 12464-2, ČSN EN ČSN EN 730580, ČSN 360020 včetně zpracování projektové dokumentace.

 • zpracování výpočtů nouzového osvětlení dle požadavku ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN EN 50172 a ČN EN 1838 ve znění pozdějších předpisů, včetně zpracování projektové dokumentace.

Studie proslunění a oslunění budov a venkovních prostor včetně souvisejících činností

 • poradenskou a konzultační činnost v oblasti oslunění zastínění obytných budov dle ČSN 73 4301, ČSN 73 0581
 • posuzovaní a vyhodnocení denního osvětlení a oslunění včetně návrhu možných řešení
 • denní osvětlení – návrhy osvětlovacích otvorů, odstupové vzdálenosti
 • posuzování urbanistických návrhů
 • posuzování a vyhodnocení zastínění pozemků